Søg
 
Antal generationer

Blueskyeyes Otello EXO n...CFA 7708-1323228  Afkom
PER d
...
CFA 0110-1004217
PER n30-05-1993
CFA 0108-861761 V0895
PER n
07-06-1988CFA 0108-481152 V0190
PER w 62
...CFA 0103-716027 V0893
PER f13-08-1993
CFA 0147-864282 V0895
PER w 62
26-05-1992CFA 0102-793355 V0993
PER e
25-09-1989CFA 0115-586205 V1190
EXO n 22
...
CFA 7745-1219969
EXO a 2309-04-1996
CFA 7752M-1098001 V0198
PER n
...(IT)ANFI LO 54378
EXO a 22
...(IT)ANFI LO 51705
PER n...
CFA 0109-1146395 V1198
PER n
30-05-1993CFA 0108-861761 V0895
PER f
13-08-1993CFA 0147-864282 V0895